.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Vilagut&Cid SL amb NIFB13669478 a partir d'ara Assaig Arts Escèniques

Assaig Arts Escèniques l’hi garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en el RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informa que:

 

a) Totes les dades de caràcter personal facilitades a Assaig Arts Escèniques seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades en el fitxer USUARIS DEL WEBSITE, creat i mantingut sota la responsabilitat de Factoria d’Arts Escèniques SL, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

b) Les dades són recaptades amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.

 

c) En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

d) Assaig Arts Escèniques i Gestió Cultural es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.

 

e) Assaig Arts Escèniques no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia

 

f) L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privacitat.

 

g) L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a Assaig Arts Escèniques una carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.

 

h) L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats.

 

AVÍS LEGAL

 

Objecte

.

www.assaig.cat és un domini en internet de titularitat Vilagut & Cid SL  i domicili al C/Sant Antoni,17 de Sant Fost de Campsentelles de Barcelona · Spain, telèfon: 603539047. Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini. La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís. En el cas de que certs serveis continguts i/o eines oferts a través d’aquesta “Website” requerissin de l’aplicació de condicions particulars, aquestes es posaran a disposició de l’Usuari. D’altra banda, Assaig Arts Escèniques adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

Condicions d’utilització.

 

L’usuari es compromet a que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per poder accedir-hi, facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat. A més es compromet a mantenir actualitzades les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi. S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder accedir als serveis prestats Assaig Arts Escèniques no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falses.

 

La “web” només pot ser utilitzada amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a no utilitzar els serveis de la “web” per a la realització de activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis davant del titular del domini o tercers que puguin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entres altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

 

Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers.

 

Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar la Website i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris.

 

Introduir i/o utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys de la Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini.

 

Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.

 

Ocultar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.

 

Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.

 

Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, llevat que es disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.

Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’usuari i les claus d’accés.

 

Assaig Arts Escèniques no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que Assaig Arts Escèniques aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per Assaig Arts Escèniques ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Assegureu-vos que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap tipus d’informació personal.

 

Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que puguin derivar de l’ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei. El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari.

 

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini.

 

L’Usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de l’autor. El prestador autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

 

Protecció de Dades.

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, Assaig Arts Escèniques informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web http://www.assaig.cat s’incorporaran i tractaran en un fitxer propietat de Assaig Arts Escèniques i que serà gestionat exclusivament per a la finalitat descrita en cada formulari o mitjà de resposta. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de Assaig Arts Escèniques

 

Assaig Arts Escèniques es compromet a que les dades de caràcter personal sol·licitades seran les estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat. Se li informarà si és el cas de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

 

Igualment, Assaig Arts Escèniques, com a responsable del fitxer, es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat sobre les dades de caràcter personal que li siguin facilitades, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries que evitin la seva pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la LOPD aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Així mateix s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, notificant-ho a Assaig Arts Escèniques

 

D’altra banda, d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, Assaig Arts Escèniques es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

 

ÚS DE COOKIES

 

Assaig Arts Escèniques utilitza procediments automàtics de recollida (Cookies) per reunir informació personal com pot ser el tipus de navegador o sistema operatiu, pàgina de referència, ruta, domini ISP (Proveïdor d’Internet), etc tot això amb la finalitat de millorar els serveis prestats. Les galetes ens ajuden a adaptar aquesta pàgina web a les seves necessitats personals.

 

Assaig Arts Escèniques guarda tota la informació recollida a través de les galetes en un format no personalitzat. Aquest tipus d’informació obtinguda a través de les galetes no serà revelada fora de Assaig Arts Escèniques, ni utilitzada per a comunicacions no sol·licitades.

 

Les galetes localitzades en el seu ordinador no contenen el seu nom complet, sinó una adreça d’IP. Després que la sessió de l’usuari finalitzi, la informació continguda en les galetes ja no estarà a disposició Assaig Arts Escèniques

 

Podeu configurar el seu programa navegador de manera que l’adverteixi de la presència de les galetes abans d’acceptar-les o, directament, configurar-lo perquè les rebutgi automàticament, en aquest cas pot ser que no tingui accés a tots els serveis d’aquest lloc web. El botó de “ajuda” del seu navegador us indicarà com fer-ho.

 

No necessita tenir instal·lades cookies per utilitzar o navegar per determinades parts d’aquesta pàgina web o d’altres pàgines de Assaig Arts Escèniques

Recordi que si utilitza diferents ordinadors en diferents llocs haurà d’assegurar-se que cada programa navegador està ajustat a les seves preferències sobre l’ús de cookies.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

 

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola.