L'escola

Estem molt orgullosos de les instal·lacions d’Assaig :

  • 3 sales a l’Assaig + 1 Sala a l’Annex.
  • Vestuaris amplis de nois i de noies.
  • Pati intern.
  • Recepció
  • Administració

Obrim Assaig

L’escola es va inaugurar el 18/06/2016. Desprès d’un any d’obres es va convertir una antiga fàbrica d’aluminis el que ara coneixem com a Assaig.