Protocols Covid-19

En aquest document us informem de quin serà el pla que utilitzarà  l’Assaig per l’arrencada del curs 2020/2021.

Primer de tot voldríem explicar que aquest pla segueix la proposta que han elaborat les següents associacions de dansa de Catalunya:

-AEDA: Associació d’escoles Autoritzades de dansa de Catalunya.

-Associació de Professors de Dansa de la província de Barcelona

-APdC Associació de Professionals de la dansa de Catalunya

-LICEXBalllet, Associació d’antics ballarins del Gran Teatre del Liceu.

Volem que quedi clar que se seguirà el calendari establert sempre hi quan la pandèmia disminueixi com s’espera, si veiem que el numero d’infectats torna a pujar tornarem a tancar les instal·lacions com ho vam fer al seu dia.

 

 

PROTOCOL D’ HIGIENE

 1. Abans de la represa de l’activitat, desinfectarem  totes les instal·lacions i organitzarem un sistema que garanteixi la màxima seguretat en l’activitat.
 2. Es reforçarà el servei de neteja  i desinfecció de les aules. Posant especial atenció en tots els elements que es toquin amb les mans.
 3. L’Aforament màxim serà de 8/12persones depenent de la mida de l’aula. Per poder garantir la separació de 1.5 metres com a mínim entre alumnes.
 4. Els alumnes hauran de portar la mascareta en tot moment a les zones comuns i dins l’aula si surten de la zona individual marcada. Sempre s’haurà de mantenir la distancia de seguretat. Serà opcional ballar amb mascareta durant tota la hora.
 5. Entre classe i classe ventilarem les aules.
 6. Desinfectarem entre canvi i canvi de classe terra i equips comuns (aparells de música, ordinador, barres,...)
 7. L’ús de vestuaris i dutxes estarà prohibit. Caldrà venir vestit de casa.
 8. Mantindrem la temperatura entre 23 i 26ºC
 9. Hi haurà cartelleria per tot l’Assaig per informar dels procediments d’higiene a seguir.
 10. Els serveis tindran sabó i paper de mans d’un sol us, amb contenidors de tapa i pedal.
 11. Hi haurà solucions hidroalcohòliques a l’entrada, lavabo i a cada classe.
 12.  Recomanarem que portin el material propi de casa. En el cas de que calgui utilitzar el material de l’escola, serà desinfectat.
 13. Cada alumne/a haurà de portar la seva ampolla d’aigua i està prohibit compartir-la.

 

 

PROTOCOL D’ACCÈS A LES INSTAL·LACIONS

 1. No es permetrà entrar a les instal·lacions abans de l’hora establerta per fer l’activitat. Si hi ha algun nen que tingui alguna “hora morta” entre classe i classe hem designat una aula supervisada per fer feina.
 2. Mantenir la distància de seguretat de 1.5metres.
 3. Es realitzarà un control de la temperatura al entrar. En cas superior de 37.3ºC no es permetrà l’accés a l’usuari.
 4. Tant alumnes, equip pedagògic o administratiu s’hauran de treure les sabates al entrar al local.
 5. No podrà entrar cap familiar, acompanyant o persona que no vagi a realitzar l’activitat.
 6. Estarà prohibit l’accés de persones externes en tota l’escola.
 7. Tot el públic, inclòs el que espera fora, haurà de mantenir la distància interpersonal.

 

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL

 1. Els treballadors de l’Assaig es rentaran les mans al entrar i al sortir de l’escola. I tindran mascaretes de forma obligatòria durant tota la hora  com a equip de protecció .
 2. Es limitarà la circulació del personal per la instal·lacions i totes les comunicacions seran a través de sistemes informàtics (telèfon, correu electronic,etc).
 3. Per fer reunions s’haurà de demanar cita prèvia al 603539047 o a assaig@assaig.cat
RESPONSABILITAT COVID
Tots els alumnes de Assaig hauran de signar el següent document:
RESPONSABILITAT COVID.pdf
Documento Adobe Acrobat [77.1 KB]